×

CE marking from A to Z
by Certified Experts.

More than 10 years experience.
ISO and TÜV certified.

  Request a price estimation today

  Why Certification Company?

  Experienced

  Result-oriented

  Flexible

  Independent

  Areas of expertise for CE marking

  Are you a manufacturer, importer or distributor and do you need a CE marking?

  We completely relieve you of your concerns in obtaining the CE marking and draw up the EU / EC Declaration of Conformity on your behalf.

  In addition to full CE certification procedure, you can also contact us for:

  • Qualification (should my product have a CE mark?) and classification (determination of risk class) of your product;
  • Conduct Risk Assessment (EN-ISO 12100 / EN-ISO 14971);
  • Product testing, measurements and inspections (also on location);
  • File management of your Technical File;
  • Verification of your Safety Information (instructions for use, labels and markings);
  • Drafting EC Declaration of Conformity / EU Declaration of Conformity;
  • Act as European Delegate.

  Bij Certification Company werken machineveiligheid deskundigen die u volledig kunnen ontzorgen in het CE certificatietraject voor uw machine(s). Zo weet u zeker dat uw machine of installatie deskundig en onafhankelijk beoordeeld is om deze wettelijk goedgekeurd op de markt aan te kunnen bieden.

  Onze diensten

  • Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken
  • Classificatie van uw machine om vast te stellen of deze onder de werksfeer van de Machinerichtlijn valt
  • Uitvoeren van genormaliseerde risicoanalyses en risico-inventarisaties (EN-ISO 12100:2010)
  • Uitvoeren van testen, metingen en inspecties (ook op locatie)
  • Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen
  • Dossiermanagement voor uw Technisch Dossier
  • Opstellen van EU Conformiteitsverklaring
  • Advies bij het aanbrengen van de CE markering op uw machine

  Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de Laagspanningsrichtlijn en eventueel andere toepasselijke CE productvoorschriften.

  Onze diensten

  • Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken
  • Classificatie van uw elektrisch materieel e om vast te stellen of deze onder de werksfeer van de Laagspanningsrichtlijn valt
  • Uitvoeren van genormaliseerde risicoanalyses en risico-inventarisaties
  • Uitvoeren van testen, metingen en inspecties (ook op locatie)
  • Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen
  • Dossiermanagement voor uw Technisch Dossier
  • Opstellen van EU Conformiteitsverklaring
  • Advies bij het aanbrengen van de CE markering

  Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de EMC Richtlijn.

  Onze Diensten

  • Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken
  • Classificatie van uw elektrisch en elektronisch product om vast te stellen of deze onder de werksfeer van de EMC Richtlijn valt
  • Deskundig advies om uw product binnen de grenzen van de EMC Richtlijn te kunnen ontwerpen
  • Uitvoeren van EMC metingen op emissie- en immuniteitseisen
  • Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen
  • Dossiermanagement voor uw Technisch Dossier
  • Opstellen van EU Conformiteitsverklaring
  • Advies bij het aanbrengen van de CE markering

  Certification Company begeleidt de volledige CE markering bouwproducten conform de Europese Bouwproducten Verordening.

  Onze diensten

  • Vaststellen of het bouwproduct verplicht van een CE markering moet zijn voorzien;
  • Uitvoeren van prestatietesten;
  • Uitvoeren van fabriek productiecontroles (beoordeling en verificatie van de Prestatiebestendigheid);
  • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
  • Opstellen en controleren van gebruikersinstructies en veiligheidsinformatie;
  • Verifiëren en opstellen van Prestatieverklaringen;
  • Instructies bij het aanbrengen van de CE markering op bouwproducten;
  • Uitvoeren van Europees Technische Beoordelingen.

  Onze diensten

  • Uitvoeren van MDD-MDR Gap Analyse;
  • Kwalificatie (is mijn product een medisch hulpmiddel?) en classificatie (bepaling risicoklasse) van medische hulpmiddelen;
  • Uitvoeren van risico analyses conform EN-ISO 14971;
  • Opzetten van kwaliteitsmanagementsysteem conform EN-ISO 13485;
  • Uitvoeren van product testen conform EN 60601 normen;
  • CE markering van medische software en applicaties conform EN 62304 en/of EN 82304;
  • Beoordeling van algemene veiligheids- en prestatie eisen;
  • Opstellen van (post-market) klinische evaluaties;
  • Opstellen van post-market surveillance en vigilantie procedures;
  • Verificatie van Technisch Documentatie;
  • Verificatie van instructies, labels en markeringen (veiligheidsinformatie) conform EN 1041 en EN-ISO 15223-1;
  • Optreden als Europees Gemachtigde en/of Verantwoordelijke Persoon;
  • Begeleiding bij registratie van medische hulpmiddelen (UDI) en marktdeelnemers in EUDAMED.

  De deskundige engineers van Certification Company hebben alle expertise op het gebied van de Richtlijn Drukapparatuur om u volledig kunnen ontzorgen in het CE certificatietraject voor uw drukapparaten.

  Onze diensten

  • Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken
  • Classificatie van uw drukapparaat om vast te stellen of deze onder de werksfeer van de Richtlijn Drukapparatuur valt
  • Vaststellen van de juiste drukcategorie
  • Uitvoeren van genormaliseerde risicoanalyses en risico-inventarisaties
  • Uitvoeren van testen, metingen en inspecties (ook op locatie)
  • Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen
  • Dossiermanagement voor uw Technisch Dossier
  • Opstellen van EU Conformiteitsverklaring
  • Advies bij het aanbrengen van de CE markering

  Bij Certification Company werken ATEX specialisten die u volledig kunnen ontzorgen in het CE/Ex certificatietraject voor uw producten.

  Onze diensten

  • Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken
  • Classificatie van uw apparaat om vast te stellen of deze onder de werksfeer van de ATEX Richtlijn valt
  • Uitvoeren van genormaliseerde ontstekingsbronnen- en risicoanalyses
  • Vaststellen van juiste ATEX zonering
  • Uitvoeren van testen, metingen en inspecties (ook op locatie)
  • Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen
  • Dossiermanagement voor uw Technisch Dossier
  • Opstellen van EU Conformiteitsverklaring
  • Advies bij het aanbrengen van de CE en Ex markering

  Onze specialisten zijn volledig op de hoogte van de eisen vanuit PBM Verordening 2016/425 en stellen samen met u het Technisch Dossier op.

  Onze diensten

  • Uitvoering van volledige CE conformiteitstrajecten;
  • Kwalificatie en classificatie van uw PBM product(en);
  • Uitvoeren van de risicoanalyse;
  • Het (laten) uitvoeren van product testen conform Europese (geharmoniseerde) normen;
  • Selectie en begeleiding bij een Aangewezen Instantie bij uitvoering van EU-typeonderzoek;
  • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
  • Controleren van gebruikersinstructies, markeringen en label (veiligheidsinformatie);
  • Opstellen van de EU conformiteitsverklaring en instructies voor het aanbrengen van de CE markering.

  Certification Company kan u volledig ontzorgen bij het verkrijgen van de CE markering op uw radioapparatuur.

  Onze diensten

  • Uitvoering van volledige CE conformiteitstrajecten;
  • Kwalificatie en classificatie van uw radioapparatuur;
  • Het (laten) uitvoeren van product testen conform Europese (geharmoniseerde) normen;
  • Selectie en begeleiding bij een Aangewezen Instantie bij uitvoering van EU-typeonderzoek;
  • Opstellen en beoordelen van het Technisch Dossier;
  • Controleren van gebruikersinstructies, markeringen en label (veiligheidsinformatie);
  • Opstellen van de EU conformiteitsverklaring en instructies voor het aanbrengen van de CE markering.

  Onze specialisten zijn TÜV-gecertificeerd, erkende veiligheidskundigen en kunnen zorgen voor een volledige conformiteitsbeoordeling met de Speelgoedrichtlijn en eventueel andere toepasselijke CE productvoorschriften.

  Onze diensten

  • Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken
  • Classificatie van uw product om vast te stellen of deze onder de werksfeer van de Speelgoedrichtlijn valt
  • Uitvoeren van risico inventarisatie
  • Uitvoeren van producttesten aan de hand van Europese geharmoniseerde normen o.a. EN 71-1, EN 71-2 & EN 71-3
  • Controleren of opstellen van gebruikershandleidingen
  • Controle en verificatie van veiligheidssymbolen en veiligheidswaarschuwingen
  • Dossiermanagement voor uw Technisch Dossier
  • Opstellen van EU Conformiteitsverklaring
  • Advies bij het aanbrengen van de CE markering op uw machine

  De deskundige engineers van Certification Company hebben alle expertise op het gebied van de RoHS Richtlijn om u volledig kunnen ontzorgen in het CE certificatietraject voor uw elektrische en elektronische apparaten.

  Onze diensten

  • Uitvoeren van volledige CE conformiteitsonderzoeken;
  • Classificatie van uw elektrisch en elektronische apparat om vast te stellen of deze onder de werksfeer van de RoHS Richtlijn valt;
  • Uitvoeren van metingen op homogene materialen om vast te kunnen stellen dat deze binnen de geldende maximale toleranties valt voor de stoffen waarvoor een beperking geld;
  • Uitvoeren van documentatieonderzoeken om de overeenstemming met de RoHS Richtlijn vast te kunnen stellen;
  • Dossiermanagement voor uw Technisch Dossier;
  • Opstellen van EU Conformiteitsverklaring;
  • Advies bij het aanbrengen van de CE markering.

  De Richtlijn Algemene Productveiligheid verplicht producenten uitsluitend veilige producten op de markt te brengen. Een product wordt verondersteld veilig te zijn, wanneer het voldoet aan relevante Europese normen. In andere gevallen wordt de productveiligheid beoordeeld aan de hand van bijvoorbeeld:

  • niet-bindende nationale normen;
  • aanbevelingen van de Europese Commissie met richtsnoeren voor de beoordeling van de productveiligheid;
  • de gedragscodes inzake productveiligheid van de betrokken sector;
  • de huidige stand van vakkennis;
  • techniek en/of de veiligheid die de consument redelijkerwijs mag verwachten.

  Machinery and Installations
  Electrical Equipment
  (LVD)
  EMC
  Construction Products
  (CPR)
  Medical Devices (MDD/MDR)
  Pressure Equipment
  ATEX
  Personal Protective Equipment
  Radio Equipment
  Toys
  RoHS
  Other Products

  How can we help you?

  Qualification and Classification

  Risk assessment

  Product tests

  Technical Documentation

  User manual verification

  EU Declaration and CE marking

  Authorised Representative

  Advice

  Price request

  Clients about Certification Company

  Do you have more questions?

  Our experts help you further